TÜ Raamatukogule ostetud andmebaasidele ligipääsu autoriseerimine.

Peale ezproxy.utlib.ut.ee kasutamist logige välja http://ezproxy.utlib.ut.ee/logout

TÜ arvutivõrgu kasutajatunnusega sisenemine.
@ut.ee loginimi
@ut.ee parool :

Peale ezproxy.utlib.ut.ee kasutamist logige välja http://ezproxy.utlib.ut.ee/logout